A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Leoncin
Zarejestruj

Oświata, kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.
© 2022 Urząd Gminy Leoncin
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9