A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Leoncin
Zarejestruj
 Drukuj

Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.

Kogo dotyczy

uczniowie, absolwenci szkół

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
  • Skan dokumentu tożsamosci

Opłaty

26 zł - Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, 9 zł - Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

© 2022 Urząd Gminy Leoncin
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9