A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Leoncin
Zarejestruj




 Drukuj

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Kogo dotyczy

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia

Czas realizacji

7 dni

Wymagane dokumenty

Zgoda na udział uczniów w zajęciach z religii lub etyki

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

© 2022 Urząd Gminy Leoncin
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9