A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Leoncin
Zarejestruj
 Drukuj

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna

© 2022 Urząd Gminy Leoncin
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9